در مواقعی که کولر گازی جنرال دچار مشکلاتی همچون: یخ زدگی کولر گازی، عدم سرمایش مناسب کولر گازی، سرو صدای کولر گازی و…شد، برای تعمیر آن اقدام کنید.