کولر مولتی اسپلیت چیست؟ | تفاوت مولتی اسپلیت با کولر گازی

در ابتدا اگر به تصویر به خوبی نگاه کرده باشید متوجه خواهید شد کولر مولتی اسپلیت به نوعی از سیستم های گرمایشی سرمایشی گفته می شود که دارای یک یونیت خارجی و چند یونیت داخلی می باشند. کولر مولتی اسپلیت به مراتبی می تواند کاربرد بیشتری نسبت به اسپلیت داشته باشد. کولر مولتی اسپلیت امروزه در [...]