علت بوی بد کولر آبی و نحوه برطرف کردن آن

کولرهای آبی یکی از وسایل پر کاربرد در فصل تابستان در مناطق گرم و خشک اند. در اکثر مواقع کولر آبی شما بوی بدی ایجاد می کند که باید علت بوی بد کولر آبی را پیدا کنید و با استفاده از مقاله نحوه برطرف کردن بوی بد کولر آبی آن را برطرف کنید. زرین سرویس در [...]

علت کار نکردن موتور کولر آبی

موتور کولر آبی یکی از مهم ترین قسمت کولر آبی است که در صورت خراب شدن آن باید علت کار نکردن موتور کولر آبی را جستجو کنید. یکی از علت کار نکردن موتور کولر آبی، سوختن موتور کولر می باشد که دیگر قابل تعمیر نیست. زرین سرویس می خواهد در ادامه شما را به صورت کلی [...]

نصب، تعمیر و سرویس کولر آبی در تهران و البرز

نصب، تعمیر و سرویس کولر آبی در تهران و البرز از خدمات زرین سرویس می باشد. با گرم شدن هوا یکی از نیاز های مردم پس از خریداری سرویس های سرمایشی، نصب کولر آبی در تهران و البرز است، در صورتی که کولر داشته باشند قبل از راه اندازی، سرویس کولر آبی در تهران و البرز [...]

علت اصلی خنک نکردن کولر آبی

علت اصلی خنک نکردن کولر آبی چیست؟ خنک نکردن کولر های آبی دو دلیل مهم دارد آسیب دیدگی داخلی که عملا با توجه به سیستم درونی کولر می توان آن را عیب یابی کرد و آسیب دیدگی خارجی که به سیستم داخلی کولر مربوط نمی شود و باید محیط اطراف آن را چک کرد تا علت [...]

Call Now Button